Učenje u inostranstvu

Znanje stranog jezika pruža svakom pojedincu brojne mogućnosti, kako  u poslovnom svijetu tako  i u svakodnevnom životu. Double L Centar je to prepoznao i u saradnji sa renomiranim  agencijama, svojim polaznicima omogućava usavršavanje stranog jezika, ni manje ni više nego u sredini u kojoj su izvorni govornici.

 

Ovakav tip kurseva sprovode  iskusni i licencirani predavači, koji polaznicima garantuju efikasnost u učenju kao i unapređivanje komunikacionih vještina. Nastava se odvija u malim grupama, gdje su svi polaznici grupisani u zavisnosti od nivoa znanja stranog  jezika.

 

Na ovim kursevima može se vršiti priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita TOEFL i IELTS, koji su validni dve godine nakon polaganja istih. Služe kao dokaz vladanja engleskim jezikom prilikom apliciranja za inostrane stipendije, brojne studijske programe, seminare ili konferencije, ali i prilikom konkurisanja za iseljeničku vizu.

 

Na kraju programa, polaznici dobijaju  sertifikat i izvještaj o samom napretku.

 

Pored toga što ćete značajno unaprijediti znanje stranog jezika, u mogućnosti ste da posjetite  istorijske, kulturne kao i ostale atraktivne turističke destinacije,  o kojima ste možda imali prilike samo da čitate ili učite u školi, uz jedinstvenu priliku da vježbate  svoju konverzaciju sa državljanima te zemlje  i da upoznate kulturu drugih naroda.

 

Definitivno, to  će biti  jedinstveno i neponovljivo iskustvo.