O izučavanju stranih jezika

Poznavanje stranog jezika, a naročito više njih, uvijek će imati svoju opštu vrijednost. Posjedovanje konkretnog znanja označiće dostupnost širem rangu informacija, istaknut osjećaj samopouzdanja, sposobnost brzog donošenja odluka, kao i otklanjanje kulturoloških prepreka.


Granice između zemalja i naroda se brišu, sve je više kompanija koje otvaraju svoja predstavništva van svojih država.  
Izreka ” Vrijedite onoliko koliko jezika govorite”  pokazala se kao tačna.

 
Iako je prošlo već više od   15 godina od usvajanja Deklaracije iz Barselone 2002, koja poziva da se od najranijeg doba počne sa učenjem dva strana jezika, ljudi su danas u velikoj mjeri svjesni značaja višejezičnosti. Učenje i znanje stranog jezika osim što razvija samopoštovanje  otvara nove dimenzije u životu i pomaže u sticanju novih pogleda na svijet.