Cijenovnik prevođenja

JEZIK

PREVOD SA OVJEROM

PREVOD BEZ OVJERE

KONSEKUTIVNO

SIMULTANO

strani - cg

cg - strani

strani - cg

cg - strani

ALBANSKI

15

20

15

15

od 40 po satu

od 40 po satu

ARAPSKI

45

50

45

40

 

 

BUGARSKI

20

25

20 (zavisno od teksta)

20 (zavisno od teksta)

od 40 po satu

 

ČEŠKI SLOVAČKI

15

20

15

15

 

 

DANSKI, ŠVEDSKI, NORVEŠKI

25

30

od 15 do 20

od 15 do 20

 

 

ENGLESKI

15

20

12

14

od 35 do 50 po satu

FRANCUSKI

15

20

15

15

od 35 do 50 po satu

GRČKI

20

25

od 20 do 25

od 20 do 25

 

 

HOLANDSKI

20

25

od 15 do 20

od 15 do 20

 

 

ITALIJANSKI

15

20

15

15

od 35 do 50 po satu

JAPANSKI

dogovor - zavisno od teksta

KINESKI

dogovor - zavisno od teksta

MAKEDONSKI

15

20

12

14

od 30>

od 30>

MAĐARSKI

20

25

od 15 do 20

od 15 do 20

 

 

NJEMAČKI

15

20

14

14

od 30>

 

POLJSKI

20

25

14

14

od 40 po satu

 

RUSKI

15

20

12

14

od 40 po satu

 

SLOVENAČKI

15

20

15

15

od 30>

 

ŠPANSKI

25

30

15

od 20 do 25

od 30>

 

RUMUNSKI

od 25 do 50 zavisno od teksta

od 40 po satu

 

TURSKI

25

30

od 15 do 20

20

od 40>

 

UKRAJINSKI

25

30

od 15 do 25

15

od 40>

 

Napomene:

 

 • Cijene se odnose na dokument (pod dokumentom podrazumijevamo: diplome, pasoše, lične karte, vozačke dozvole, licence, kratka uvjerenja i potvrde o (ne)osuđivanju koje izdaju zvanične institucije npr.  MUP, Privredni sud)
 • Za višestranične dokumente, navedene cijene se računaju i odnose na prevodilačku stranu od 1800 karaktera.
 • Cijena simultanog i konsekutivnog prevođenja varira u zavisnosti od sljedećih parametara:
  • tematike;
  • kompleksnosti terminologje;
  • da li postoji materijal koji prevodiocima služi kao priprema (agenda, plan, prospekti, uputstva);
  • rok izvršenja usluge (kada je dobijen zahtjev od strane klijenta);
  • da li se radi o prevodilačkoj dnevnici (6 radnih sati sa pauzama) ili kraćem angažmanu (minimum 2 radna sata);
  • načina plaćanja.
 • Tarifnik se ne odnosi na javne nabavke – Tendere i Šoping metode za koje se formiraju posebne cijene.
 • Tarifnik ne uključuje popuste koje dajemo stalnim klijentima kao ponude koje dajemo za pojedinačne prevodilačke projekte.