Cijenovnik prevođenja

JEZIK

PREVOD SA OVJEROM

PREVOD BEZ OVJERE

KONSEKUTIVNO

SIMULTANO

strani - cg

cg - strani

strani - cg

cg - strani

ALBANSKI

18

24

18

18

od 50 po satu

od 50 po satu

ARAPSKI

55

60

55

50

 

 

BUGARSKI

24

30

24 (zavisno od teksta)

24 (zavisno od teksta)

od 50 po satu

 

ČEŠKI SLOVAČKI

18

24

18

18

 

 

DANSKI, ŠVEDSKI, NORVEŠKI

30

36

od 18 do 24

od 18 do 24

 

 

ENGLESKI

18

24

14

17

od 40 do 60 po satu

FRANCUSKI

18

24

18

18

od 40 do 60 po satu

GRČKI

24

30

od 24 do 30

od 24 do 30

 

 

HOLANDSKI

24

30

od 18 do 24

od 18 do 24

 

 

ITALIJANSKI

18

24

18

18

od 40 do 60 po satu

JAPANSKI

dogovor - zavisno od teksta

KINESKI

dogovor - zavisno od teksta

MAKEDONSKI

18

24

14

17

od 35>

od 35>

MAĐARSKI

24

30

od 18 do 24

od 18 do 24

 

 

NJEMAČKI

18

24

17

17

od 35>

 

POLJSKI

24

30

17

17

od 50 po satu

 

RUSKI

18

24

14

17

od 50 po satu

 

SLOVENAČKI

18

24

18

18

od 35>

 

ŠPANSKI

30

36

18

od 24 do 30

od 35>

 

RUMUNSKI

od 30 do 60 zavisno od teksta

od 50 po satu

 

TURSKI

24

30

od 18 do 24

24

od 50>

 

UKRAJINSKI

30

36

od 18 do 30

18

od 50>

 

Napomene:

 

 • Cijene se odnose na dokument (pod dokumentom podrazumijevamo: diplome, pasoše, lične karte, vozačke dozvole, licence, kratka uvjerenja i potvrde o (ne)osuđivanju koje izdaju zvanične institucije npr.  MUP, Privredni sud)
 • Za višestranične dokumente, navedene cijene se računaju i odnose na prevodilačku stranu od 1800 karaktera.
 • Cijena simultanog i konsekutivnog prevođenja varira u zavisnosti od sljedećih parametara:
  • tematike;
  • kompleksnosti terminologje;
  • da li postoji materijal koji prevodiocima služi kao priprema (agenda, plan, prospekti, uputstva);
  • rok izvršenja usluge (kada je dobijen zahtjev od strane klijenta);
  • da li se radi o prevodilačkoj dnevnici (6 radnih sati sa pauzama) ili kraćem angažmanu (minimum 2 radna sata);
  • načina plaćanja.
 • Tarifnik se ne odnosi na javne nabavke – Tendere i Šoping metode za koje se formiraju posebne cijene.
 • Tarifnik ne uključuje popuste koje dajemo stalnim klijentima kao ponude koje dajemo za pojedinačne prevodilačke projekte.