Centar za strane jezike i prevođenje Double L počeo realizaciju II edukativnog modula projekta Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije

Realizacija II edukativnog modula (obuka engleskog jezika) projekta Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije počela je prve sedmice novembra i trajaće do kraja kalendarske godine.

 

Engleski jezik u današnje vrijeme predstavlja predispoziciju za mnoga radna mjesta, a sve češće se i traži kao jedan od osnovnih uslova koje kandidat mora da ispuni pri zapošljavanju.

 

Ono što takođe predstavlja sve češću pojavu je komunikacija putem interneta, te samim tim engleski jezik predstavlja i značajan alat prilikom online komunikacije. S tim u vezi, u okviru II edukativnog modula, 10 osoba sa invaliditetom će pohađati školu intenzivnog engleskog jezika u Centru za strane jezike i prevođenje Double L, čiji tim profesora primjenjuje najsavremenije metode brzog usvajanja jezika, podižući učenje jezika na nivo primjeren najboljim svjetskim školama jezika.Osposobljavanjem za rad kod poslodavca otvara se potpuno novo tržište rada za pripadnike svih ranjivih grupa društva (sa akcentom na osobe sa invaliditetom).

 

Centar za strane jezike i prevođenje Double L iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u obučavanju osoba sa invaliditetom.Profesori imaju iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom, a adminstracija u pristupu i saradnji sa osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica, što daje stabilan temelj za realizaciju obuke koja je predviđena Projektom.

 

Profesori i administrativni tim Centra za strane jezike i prevođenje pratiće napredak polaznika na individualnom nivou, na kraju obuke održati zvanično testiranje i svečanu dodjelu diploma za polaznike.

 

Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Institutom za medije, uz pokroviteljstvo Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.