Održana obuka o usavršavanju jezičkih vještina u okviru projekta - Unapređenje znanja engleskog jezika zaposlenih u Operativnoj strukturi

Centar za strane jezike i prevođenje Double L organizovao je obuku  usavršavanja jezičkih vještina  u okviru IPA IV komponente projekta „Unapređenje znanja engleskog jezika zaposlenih u Operativnoj strukturi“ . Obuka je održana 27. XI 2017. i 28. XI 2017. godine, u Podgorici.

 

Uz maksimalno zalaganje predavača i aktivnu participaciju učesnika govorilo se na engleskom jeziku o temama izuzetno bitnim za Crnu Goru kao zemlju pristupnicu EU i akcentirale određene jezičke vještine koje predstavljaju stub komunikacije u procesu EU integracija.

 

Prvog dana obuke uz uvodnu riječ Slaviše Šćekića, direktora Double L-a, učesnici su imali priliku da kao predavače čuju prof.Dr Nebojšu Čagorovića kao i prof.Dr socio-lingvistike Nenada Vujadinovića.

 

Prof.Dr Nebojša Čagorović u svom izlaganju osvrnuo se na odnos malih zemalja naspram velikih entiteta, kao i jezik diplomatije u EU. Tema koja je zauzela značajno mjesto u diskusiji su i izazovi procesa pridruživanja Crne Gore EU.

 

Prof.Dr Nenad Vujadinović učesnicima je predstavio važnost vještina komunikacije i prezentacije u pregovorima, obratio pažnju na nedostatke strukturnog izvještavanja i upotrebe odgovarajućeg jezika.

 

Drugog dana obuke učesnici su imali priliku da kao predavače čuju prof. Dr Gordanu Đurović i eksperta za unapređenje jezičkih vještina g-dina Paul Turner-a.

 

Prof.Dr Gordana Đurović kao neko sa velikim iskustvom u procesu EU integracija govorila je o izazovima u sprovođenju reformi, strukturi izvještavanja i procesa kroz prizmu IPA. Izazovi državnih službenika zemalja pristupnica su takođe bili značajan dio diskusije.

 

Ekspert za unapređenje jezičkih vještina g-dina Paul Turner  u inspirativnom i sažetom izlaganju predstavio je model sastanka crnogorske delegacije sa predstavnicima Evropske komisije.

 

Učesnici obuke dobili su priliku da unaprijede vještine u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i najboljom praksom.

 

Cilj obuke je da doprinese razvoju vještina državnih službenika, a sve kroz program usavršavanja engleskog jezika i drugih profesionalnih vještina neophodnih za efikasnu komunikaciju sa međunarodnim partnerima.

 

Glavni cilj ovog projekta je unapređenje znanja engleskog jezika službenika zaposlenih u tijelima Operativne strukture, koju čine Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo nauke, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo finansija, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg sprovođenja Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013.