Javni poziv osobama sa invaliditetom za učešće na projektu

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centar za strane jezike i prevođenje Double L i Institut za medije Crne Gore su počeli sa realizacijom projekta „Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ koji je finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U projektu će biti uključeno 10 osoba sa invaliditetom koje će pohađati program obuke u trajanju od 4 mjeseca tokom kojih će dobijati novčanu pomoć, nakon čega će ukupno 6 OSI biti radno angažovano u CEDEM-u, Double L-u i Institutu za medije Crne Gore.

 

U okviru četvoromjesečnog programa obuke predviđeno je da učesnici/ce projekta pohađaju radionice o komunikacionim vještinama, pisanju projekata, radu na računaru, kao i dvomjesečni intezivni kurs engleskog jezika u Double L-u. Nakon toga, zavisno od motivacije učesnika/ca, 6 OSI će biti radno angažovano na period od 6 mjeseci na pozicijama poslovnog sekretara, administrativnog službenika, asistenta u izvođenju nastave i pravnog asistenta.

 

Pozivamo sve osobe sa invaliditetom iz Podgorice, starosne dobi od 18 do 55 godina, da se prijave za učešće u projektu, tako što će poslati kratku prijavu koja sadrži lične podatke i informacije o obrazovanju i radnom iskustvu na e-mail adresu: ognjen.markovic@cedem.me do 11. avgusta.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti pozivom na broj telefona 020 234 114.